Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp uzņēmumu „AL Trading” SIA, Reģ. Nr. 40103853889, Jurdiskā adrese: Baznīcas iela 27-2, Jūrmala, LV-2015, Latvija (turpmāk tekstā arī www.menstrual.lv) un pircēju, kas veic pirkumu www.menstrual.lv interneta veikalā.

Līgumā lietotu jēdzienu skaidrojums:

Pircējs:

Pircējs šī Līguma izpratnē ir persona, kas veic pirkumu www.menstrual.lv interneta veikalā. Pircējs ir persona, kas veic pirkumu bez komerciāliem nolūkiem. Ja Jūs neesat Pircējs šī līguma izpratnē, lūdzu, neveiciet pirkumus www.menstrual.lv interneta veikalā. Personas, kas vēlas iegādāties mūsu piedāvātās preces komerciālos nolūkos, tiek aicinātas sazināties ar mums, rakstot uz e – pasta adresi: info@menstrual.lv

Distances līgums:

Līgums starp Pircēju un SIA „AL Trading” tiek automātiski noslēgts, kolīdz Pircējs ir izdarījis pasūtījumu. Veicot pasūtījumu www.menstrual.lv interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar „Distances līgumu” (turpmāk tekstā – Līgums) un pilnībā piekrītat šī Līguma nosacījumiem. Līgums uzliek abpusējas saistības un pienākumus! 

1. PRECES PASŪTĪŠANA

Pircējs, veicot pasūtījumu interneta veikalā www.menstrual.lv, saņem automātiski ģenerētu pasūtījuma apstiprinājumu uz norādīto e–pasta adresi. Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis SIA „AL Trading” pasūtījuma apstiprinājumu uz norādīto e–pasta adresi, Pircēja pasūtījums nav reģistrēts - šāda situācija var rasties gadījumos, kad neesat līdz galam veikuši pasūtījumu. Ja pasūtījums nav reģistrēts kāda cita no mums atkarīga iemesla dēļ, lūdzam sazināties ar www.menstrual.lv administrāciju.

2. PRECES UN TO CENAS

SIA „AL Trading” negarantē preču un izmēru pieejamību, kā arī neuzņemas atbildību par sekām, kas Pircējiem rodas saistībā ar preču un izmēru pieejamību. Preču cenas ir norādītas ar PVN 21%. Piegādes cena NAV iekļauta preces cenā. Piegādes cenas norādītas sadaļā Piegāde.

3. APMAKSAS KĀRTĪBA

Samaksa ar precēm tiek veikta ar Bankas pārskaitījumu. Pēc pasūtījuma noslēgšanas, Jūs saņemsiet rēķinu, kurā norādīti rekvizīti samaksas par preci veikšanai. Pēc rēķina saņemšanas Jums ir 5 darba dienas lai to apmaksātu, pretējā gadījumā tas tiek anulēts. 

4. PASŪTĪJUMA IZPILDES KĀRTĪBA

Pasūtījuma izpildes termiņi un kārtība ir atkarīgi no Piegādes veida un izvēlētās preces.  Plašāku informāciju sk.sadaļā Piegāde. SIA „AL Trading” neuzņemas nekādu atbildību par preču piegādātāju darbības vai bezdarbības rezultātā Pircējam radītiem zaudējumiem.

5.PIRCĒJA TIESĪBAS

5.1. Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties preces interneta veikalā www.menstrual.lv gan kā reģistrētam, gan kā nereģistrētam klientam; 

5.2. Pircējam ir tiesības izvēlēties jebkuru no piedāvātiem piegādes veidiem; 

5.3. Tiesības atgriezt preci:

5.3.1. Pircējam NAV tiesības atteikties un atgriezt piegādātās preces saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr.255 “Par Distances līgumu” p.22.5. “patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;”

5.3.2. Pircējam IR tiesības atgriezt iegādātās preces 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža, ja saņemta brāķa vai pasūtījumam neatbilstoša prece, nosūtot to uz SIA „AL Trading” juridisko adresi: Jūrmala, Baznīcas iela 27-2, LV-2015;

5.3.2.1. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības preces brāķa vai neatbilstošās preces gadījumā, visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus sedz SIA „AL Trading”; 

5.3.2.3. Pircējam ir tiesības saņemt par preci samaksāto naudu, ja Pircējs ir izpildījis sekojošus preču atgriešanas noteikumus:

• NELIETOTO preci oriģinālajā iepakojumā un ar visiem oriģinālajiem marķējumiem jānosūta uz SIA „AL Trading”, adrese: Jūrmala, Baznīcas iela 27-2, LV-2015;

• Jāpievieno čeks par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem.

• Jāpievieno aizpildīta preču atgriešanas veidlapa .

• Prece jāatgriež pa pastu jeb jāsazinās ar SIA “AL Trading” administrāciju, lai vienotos par citu preces atgriešanas veidu.

Ja Pircējs ir ievērojis visus ar preču atgriešanu saistītos noteikumus, 5 darba dienu laikā pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas SIA „AL Trading” uz pirkumā izmantotās Bankas kartes kontu vai preču atgriešanas veidlapā norādīto kontu atgriezīs Pircēja samaksāto pirkuma summu. 

5.3.3. Preču piegādes izmaksas NETIEK atmaksātas; 

5.3.4. Ja Pircējs, atgriežot preci, nav izpildījis Preču atgriešanas noteikumus, kas minēti šī līguma 5.3.2.3. punktā, Pircējam NAV tiesību saņemt par preci samaksāto naudu; 

5.4. Tiesības atteikties no pasūtījuma:

5.4.1. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma TIKAI gadījumā, ja SIA „AL Trading” nav izpildījusi norādītos preces piegādes termiņus;

5.4.2. Citos gadījumos Pircējam NAV TIESĪBU atteikties no veiktā pasūtījuma.

6. PIRCĒJA PIENĀKUMI

6.1. Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Distances līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču iegādes, piegādes un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu ievērošanu; 

6.2. Pircējam, reģistrējoties kā www.menstrual.lv klientam, ir pienākums aizpildīt visus norādītos laukus; 

6.3. Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas; 

6.4. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzējpusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā; 

6.5. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti: SIA „AL Trading” neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek piegādāta pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ; 

6.6. Pircējiem un jebkuriem citiem interneta veikala www.menstrual.lv apmeklētājiem ir stingri aizliegts:

• lietot jebkādus automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu veikala www.menstrual.lv servera informācijai;

• vākt, kopēt un citādi iegūt datus par citiem Pircējiem;

• veikt aplinkus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi www.menstrual.lv;

• apzināti veidot nesamērīgu slodzi www.menstrual.lv IT infrastruktūrai vai traucēt sekmīgai www.menstrual.lv darbībai; 

• ievietot informāciju, kas satur vīrusus vai citas tehnoloģijas, kas kaitē www.menstrual.lv interesēm un īpašumam un tā lietotājiem. 

Par minēto aizliegumu pārkāpumu SIA „AL Trading” ziņos attiecīgajām iestādēm, kā arī patur tiesības liegt turpmāku piekļuvi interneta veikalam www.menstrual.lv personai, uz kuru gulstas aizdomas par aizliegumu pārkāpumu.

7. SIA „AL Trading” TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. SIA „AL Trading” piedāvā saviem Pircējiem augstas kvalitātes preces. Brāķa gadījumā, SIA „AL Trading”, apņemas ne tikai atmaksāt Pircējam viņa samaksāto naudu, bet arī segt preces atgriešanas izdevumus; 

7.2. SIA „AL Trading” piedāvā saviem Pircējiem ērtus piegādes nosacījumus. Ja SIA „AL Trading” nav izpildījis norādītos preces piegādes termiņus, SIA „AL Trading” atvainojas un dod Pircējam tiesības atteikties no pasūtījuma; 

7.3. SIA „AL Trading” augsti vērtē Pircēju uzticību, tāpēc apņemas nodrošināt augstu Personas datu aizsardzības līmeni, kā arī bez pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām;

7.4. SIA „AL Trading” komanda strādā pie tā, lai visa informācija par precēm, to pieejamību, cenām un piegādi būtu korekta un pareiza. Ja pasūtījuma izpildes gaitā tiek atklāts, ka Pircējs ir izdarījis pasūtījumu, balstoties uz nepareizu preces informāciju, SIA „ALTrading” atvainojas, bet patur tiesības neizpildīt tādu pasūtījumu, par to informējot pircēju. Ja pirkuma summa jau ir atskaitīta no Pircēja bankas konta, SIA „AL Trading” informē pircēju par pasūtījuma atcelšanu un 5 darba dienu laikā nodrošina naudas atgriešanu pircēja izmantotajā vai norādītajā bankas kontā.

7.5. SIA „AL Trading” patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus gadījumos, kad radušās aizdomas, ka Pircējs nav Pircējs šī līguma izpratnē un iegādājas preces komerciāliem mērķiem.

 


Līgums tapis saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem: • Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

• Ministru kabineta noteikumi Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu”